ČILI NATEČAJ

Vabljeni, da z nami delite vaše likovne in literarne izdelke.

Organizatorja: Društvo ljubiteljev čilija in Mladinski kulturni klub Netek

Dela: likovna dela in poezija, kratke zgodbe.

Tematsko se morajo dela nanašati na »ČILI«, ostalo je prepuščeno domišljiji avtorja.
Vsako likovno delo mora biti na hrbtni strani opremljeno z naslednjimi podatki:
– ime in priimek avtorja, starost;
– naslov likovnega dela, likovna tehnika.

Način oddaje: Likovna dela morajo biti do 22. 9. 2016 poslana na naslov Finžgarjeva ulica 13, 3240 Šmarje pri Jelšah, z oznako »ČILI NATEČAJ – NE ODPIRAJ«, literarna dela pa do 22. 9. 2016 na e-naslov info.netek@gmail.com z oznako »ČILI NATEČAJ«.

Izbor: Vsa dela bo pregledala 4-članska komisija. Komisija si pridržuje pravico, da katera od nagrad ne bo podeljena, če nobeno od prispelih likovnih del ne bo izpolnjevalo pričakovanih kriterijev kakovosti. Vsa dela bodo razstavljena.

Nagrade: Rezultati natečaja bodo razglašeni v nedeljo, 25. 9. 2016, na 2. Pravem čili festivalu v Šmarju pri Jelšah, kjer bosta tudi podelitev nagrad ter predstavitev likovnih in literarnih del.

Dodatne informacije:
Mladinski kulturni klub Netek, Špela Rožman
info.netek@gmail.com
netek.si

Objava in varstvo podatkov: S prijavo soglašate, da so na spletu objavljena nagrajena likovna in literarna dela, dela, ki so se uvrstila v ožji izbor, podatki o avtorstvu, prav tako se lahko nagrajena dela in dela, ki so se uvrstila v ožji izbor, ter dogodek ob podelitvi nagrad in odprtju razstave skupaj s fotografijo nagrajencev uporabi v promocijske namene.

Čili festival